СРБИЈА И ЕУ У ОБЛАСТИ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ

15. 04. 2020.

САСТАНАК ПОСЕБНЕ РАДНЕ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ У БРИСЕЛУ, НАЈАВЉЕНА НОВА СТРАТЕГИЈА РЈУ ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ

У Бриселу је одржан шести по реду састанак Посебне радне радне групе за реформу јавне управе, на коме је најављен и почетак рада на изради нове Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, која ће обухватити период од 2021. до 2030. године.

Делегацију српске адмистрације предводио је државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе Иван Бошњак, а учешће у раду и свој допринос представиле су и помоћнице министра државне управе и локалне самоуправе Ивана Антић , Марина Дражић, Сања Путник и Ивана Савићевић.

„Србија остаје посвећена реформама и изградњи административних капацитета и људских ресурса, који ће учинити да њена јавна управа постане део европског администратвног простора, као квалитетан пружалац услуга грађанима и привреди, на транспарентан и ефикасан начин,“ истакао је Бошњак у свом уводном обраћању.

Састанку су присуствовали представници надлежних институција Србије, као и представници Европске комисије, Делегације ЕУ у Београду и СИГМА.

На састанку је дискутовано је о актуелним питањима у области реформе јавне управе, управљања јавним финансијама, креирању јавних политика и њиховој координацији, концепту управљачке одговорности, унапређењу Система управљања људским ресурсима и обезбеђивању ефикаснијих услуга за грађане и привреду.

Представници Србије су овом приликом најавили почетак рада на  изради нове Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, која ће обухватити период од 2021. до 2030. године.

Наведени процес ће се одвијати уз подршку пројекта из комплементарне подршке у оквиру Секторског реформског уговора, а ради се о веома захтевном задатку за који смо се определили у настојању да створимо добру основу за изградњу управе по мери свих наших грађана, а истовремено по угледу на најмодерније европске стандарде и праксе.

Представници ЕК похвалили су напредак остварен у области пружања услуга и доношењем закона који регулишу плански систем, јавне расправе, е-управу и систем плата у јавном сектору.

Уз јасне поруке да је неопходно наставити са унапређењем имплементације законодавног оквира, закључено је да је неопходно додатно појачати напоре усмерене ка постизању боље координације у одређеним сегментима.

Делегација Србије захвалила је представницима ЕУ на континуираној и непосредној подршци и помоћи ЕУ, која је од суштинске важности за приближавање европском административном простору, спровођење реформи, са крајњим циљем постизања пуноправног цланства Србије у ЕУ.

Посебна група за реформу јавне управе представља специјално надзорно тело у праћењу спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању, са основним задатком праћења спровођења Стратегије реформе јавне управе и пратећег Акционог плана.