Праћење прогреса

За област реформе јавне управе и јавних финансија уведен је и спроводи се стални мониторинг спровођења планираних активности, као део принципа одговорности за планирано, видљивости спровођења реформи и подршке одлучиоцима за боље доношење одлука и квалитетније резултате.

Финансије – укупно

Документи

Погледајте све документе која се односе на планирање, праћење, извештавање и евалуацију резултата реформе јавне управе.