Структуре

 

Стратегијом реформе јавне управе одређена је тростепена организациона структура за координацију, праћење, извештавање и евалуацију процеса реформе јавне управе.

Политички ниво координације представља Савет за реформу јавне управе који је Влада Републике Србије основала Одлуком о образовању Савета, као централно стратешко тело Владе за реформу јавне управе.

Административни ниво представља Међуминистарска пројектна група (МПГ) којом се обезбеђује активно учешће свих релевантних органа државне управе, служби Владе и удружења грађана у процесу реформе јавне управе.

Оперативне и стручне послове обавља организациона јединица у оквиру Министарства државне управе и локалне самоуправе која се бави координацијом и управљањем послова који се односе на реформу јавне управе.