САВЕТ ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ

26. 01. 2023.

ОДРЖАНА ТРЕЋА СЕДНИЦА САВЕТА ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ

Савет за реформу јавне управе одржао је данас трећу седницу, којој је председавао министар државне управе и локалне самоуправе др Александар Мартиновић.

На седници је усвојен Предлог закључка о усвајању Годишњег извештаја 2021. о спровођењу Стратегије РЈУ за период 2021-2030. године, као првог извештаја креираног на основу новог стратешког оквира у области реформе јавне управе који дефинише десетогодишње приоритете.

Мартиновић је истакао да подаци из Извештаја показују да је током 2021. године имплементирано 82% мера/резултата, док је степен имплементације активности 70% нагласвиши да је, упркос свим изазовима проузрокованим пандемијом ковид 19, остварен континуитет и стабилност у реформи јавне управе и јавних финансија. Он је додао да је на другом састанку Међуминистарске пројектне групе, одржаном у мају претходне године, разматран Нацрт годишњег извештаја, те да су коментари више од 40 организација цивилног друпштва на постигнуте резултате инкорпорирани у сам текст Извештаја.

На седници је усвојен и Предлог закључка о усвајању Информације о финализацији преговора за нови инструмент Секторске буџетске подршке за сектор реформе јавне управе и управљања јавним финансијама из финансијске перспективе ИПА 2022, као и усмене информације о Годишњем извештају за 2021. о спровођењу Програма за управљање јавним финансијама за период 2021-2025. године и о Годишњем извештају за 2021. о спровођењу Програма унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом за период 2021-2025. године.

Савет је усвојио и Усмену информацију о почетку циклуса израде новог Акционог плана о спровођењу иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији. Мартиновић је позвао присутне на активно учешће и отвореност за сарадњу у изради овог Акционог плана, али и у другим активностима које ће бити предузимане у оквиру иницијативе Партнерство за отворену управу, кроз коју су у претходним циклусима остварени значајни резултати, попут израде Портала отворених података, Портала еКонсултације и Портала Регистра административних поступака.