САВЕТ ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ

14. 04. 2020.

Савет за реформу јавне управе 2018

Погледајте графички приказ процеса оснивања Савета за реформу јавне управе