МЕЂУМИНИСТАРСКА ПРОЈЕКТНА ГРУПА

31. 08. 2023.

ПЕТИ САСТАНАК МЕЂУМИНИСТАРСКЕ ПРОЈЕКТНЕ ГРУПЕ

Пети састанак Међуминистарске пројектне групе одржан је 31. августа 2023. године путем Зум платформе.

Станија Вишекруна, руководилац Међуминистарске пројектне групе за стручне послове у координацији и праћењу процеса спровођења Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2021-2025. године, отворила је пети састанак истичући значај унапређења система јавне управе. На састанку је усвојен Годишњи извештај за 2022. годину о спровођењу Стратегије реформе јавне управе за период 2021-2030. као и Иницијални извештај средњорочне анализе и вредновања учинка Акционог плана за период 2021-2025. године за спровођење Стратегије реформе јавне у Републици Србији.

Координатори тематских области изложили су резултате постигнуте у овом периоду, али и изазове са којима се сусрећу. Такође, образложени су начини спровођења препорука из Годишњег извештаја за 2021. годину. Најављен је рад на изради Акционог плана за период 2024-2025. година за спровођење Програма за реформу система локалне самоуправе и рад на изменама и допунама Програма реформе управљања јавним финансијама 2021-2025. година.