МЕЂУМИНИСТАРСКА ПРОЈЕКТНА ГРУПА

23. 12. 2022.

ТРЕЋИ САСТАНАК МЕЂУМИНИСТАРСКЕ ПРОЈЕКТНЕ ГРУПЕ

Трећи састанак Међуминистарске пројектне групе за стручне послове у координацији и праћењу процеса спровођења Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2021-2025. године одржан је 23. децембра 2022. године у хотелу Метропол уз подршку пројекта ЕУ4ПАР.

Секретар Министарства државне управе и локалне самоуправе Станија Вишекруна отворила је трећи састанак Међуминистарске пројектне групе за стручне послове у координацији и праћењу процеса спровођења Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2021-2025. године, нагласивши важност људских ресурса и напоре усмерене ка обезбеђивању адекватног броја и структуре запослених, јачање њихових знања, вештина, мотивације, радне етике и понашања потребних за остваривање текућих, развојних и стратешких циљева органа.

На састанку је представљено стратешко управљање људским ресурсима и кадровско планирање, успостављање операбилности информационог система за управљање људским ресурсима, механизми сарадње са високошколскимаа установама и инструменти за подршку школовања кадрова за јавну управу, као и иновације у стручном усавршавању и изазови имплементације. На наведене теме говорили су представници Министарства државне управе и локалне самоуправе, Службе за управљање кадровима, Национална академија за јавну управу, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, као и ЕУ4ПАР експерт за људске реурсе.