МЕЂУМИНИСТАРСКА ПРОЈЕКТНА ГРУПА

25. 05. 2022.

ДРУГИ САСТАНАК МЕЂУМИНИСТАРСКЕ ПРОЈЕКТНЕ ГРУПЕ

Други састанак Међуминистарске пројектне групе за стручне послове у координацији и праћењу процеса спровођења Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2021-2025. године одржан је 24-25. маја 2022. године на Дивчибарама.

Државни секретар Министарства државне управе и локалне самоуправе Маја Мачужић Пузић отворила је други састанак Међуминистарске пројектне групе за стручне послове у координацији и праћењу процеса спровођења Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2021-2025. године, истакавши да ова група представља важан део процеса реформе јавне управе, који је један од приоритета Владе Србије.

Мачужић Пузић је нагласила да је пројектна група значајна, не само као административни, интерресорски ниво координације, већ и као спона са локалном самоуправом и организацијама цивилног друштва, као партнерима од суштинске важности за процес реформе јавне управе.

На радном састанку представљен је Програм унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом за период 2021-2025. године, као и Програм управљања јавним финансијама и Програм за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији за период 2021-2025. године, а у дискусији су учествовали и чланови МПГ групе и представници ОЦД-а.

Такође, на догађају су презентовани резултати СИГМА Мониторинг извештаја за Србију из 2021. године, Годишњег извештаја 2021. о спровођењу Стратегије РЈУ, Програма е-ПАПИР, као и кључни налази евалуације Програма развоја електронске управе 2020-2022. године, а након излагања представника Weber платформе одржана је тематска дискусија.

 

Радни састанак организован је уз подршку пројекта EU4PAR, уз могућност праћења састанка у онлајн форми.