МЕЂУМИНИСТАРСКА ПРОЈЕКТНА ГРУПА

08. 10. 2021.

ПРВИ САСТАНАК МЕЂУМИНИСТАРСКЕ ПРОЈЕКТНЕ ГРУПЕ

Састанак Међуминистарске пројектне групе за стручне послове у координацији и праћењу процеса спровођења Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2021-2025. године одржан је 8. октобра 2021. године путем Зум платформе.

Ово је први састанак Радне групе након усвајања нове Стратегије реформе јавне управе за период 2021-2030. године и пратећег Акционог плана за период 2021-2025. године и представља административни ниво координације реформе јавне управе и праћења процеса спровођења и извештавања о реформи јавне управе. У рад МПГ укључени су координатори тематских области Стратегије, релевантни представници државних органа и невладиног сектора.