МЕЂУМИНИСТАРСКА ПРОЈЕКТНА ГРУПА

17. 08. 2020.

17. ЈУЛА 2020. ГОДИНЕ ОДРЖАН ЈЕ ЧЕТВРТИ САСТАНАК МЕЂУМИНИСТАРСКЕ ПРОЈЕКТНЕ ГРУПЕ

Услед пандемије изазване корона вирусом Ковид 19, четврти састанак МПГ одржан је 17. јула 2020. путем Зум платформе.

Након инкорпорираних коментара на Нацрт годишњег извештаја који су достављени од стране Министарства финансија, Републичког секретаријата за јавне политике, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, Канцеларије за јавне набавке, СКГО, ЦЕП-а и Националне коалиције за децентрализацију усвојен је Годишњи извештај за 2019. годину о имплементацији Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе за период 2018-2020. године.

Прихваћен је Закључак о усвајању Информације о финализацији трећег Извештаја о самопроцени спровођења Секторског реформског уговора за област реформе јавне управе и реформе јавних финансија у Републици Србији, који ће бити представљен као Предлог закључка на седници Савета за реформу јавне управе 20. августа 2020.

Предлогом закључка усвојена је и Информација о активностима и изради новог Информационог система за управљање људским ресурсима. Предвиђено је да цео Информациони систем буде израђен крајем следеће године, а да сваки модул (од укупно 15) буде завршен и стављен у оперативну примену.