МЕЂУМИНИСТАРСКА ПРОЈЕКТНА ГРУПА

07. 06. 2019.

4-5. ЈУНА 2019. ОДРЖАН ТРЕЋИ САСТАНАК МЕЂУМИНИСТАРСКЕ ПРОЈЕКТНЕ ГРУПЕ

На Трећем састанку Међуминистарске пројектне групе (МПГ) усвојен је Годишњи извештај за 2018. годину о имплементацији Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе (2018-2020).

Састанак је одржан у оквиру дводневне радионице МПГ за стручне послове у координацији и праћењу процеса спровођења СРЈУ за период од 2018. до 2020. године, која је одржана је у Шапцу 4. и 5. јуна.

Представљени су и дискутовани налази и препоруке Извештаја о спољној евалуацији резултата СРЈУ и прихваћен је Закључак Извештаја о спољној евалуацији резултата Стратегије за спровођење реформе јавне управе (Дневни ред можете погледати овде). Једна од тема састанка је била и Унапређење система надзора и извештавања у оквиру РЈУ.

Кључни налази Извештаја о спољној евалуацији резултата Стратегије за реформу јавне управе биће представљени Савету за реформу јавне управе у циљу покретања дискусије на тему израде новог реформског стратешког оквира у циљу наставка процеса модернизације јавне управе и после 2020. године (Извештај о спољној евалуацији је доступан на српском и на енглеском језику).

Након одржаног састанка, учесници су наставили дискусију у окиру радних група што је омогућило бољу интеракцију чланова и размену идеја и размишљања о кључним изазовима реформског процеса.

Станија Вишекруна, секретар Министарства државне управе и локалне самоуправе и Председавајући МПГ, истакла је да је одговорност државних службеника да стално размишљају о начинима на који могу да унапреде услуге које пружају грађанима и привреди. Платформа МПГ је један од начина комуникације са доносиоцима одлука како бисмо осигурали да пружимо и више од онога што је обећано, путем иновација, посвећености и одлучности.

Догађај је одржан уз подршку пројекта „ЕУ за реформу јавне управе у оквиру Секторског реформског уговора“, финансиран од стране Европске уније и Програма ОЕЦД/СИГМА.