МЕЂУМИНИСТАРСКА ПРОЈЕКТНА ГРУПА

14. 04. 2020.

Међуминистарска пројектна група 2018

Погледајте графички приказ процеса оснивања Међуминистарске групе