ИЗРАДА СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА

10. 12. 2020.

ПОЧЕТАК ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О ПРЕДЛОГУ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ ЗА ПЕРИОД 2021-2030. И АП ЗА ПЕРИОД 2021-2025

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у поступку припреме документа јавне политике којим се уређује развој реформе јавне управе, спроводи јавну расправу о Предлогу стратегије реформе јавне управе за период 2021-2030. године са Акционим планом за период 2021-2025. године у Републици Србији.

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у поступку припреме документа јавне политике којим се уређује развој реформе јавне управе, спроводи јавну расправу о Предлогу стратегије реформе јавне управе за период 2021-2030. године са Акционим планом за период 2021-2025. године у Републици Србији.

На основу препорука из Извештаја о спољној евалуацији резултата Стратегије реформe јавне управе закључено је да постоји потреба за развојем нове Стратегије и Акционог плана који би се усагласили са Законом о планском систему и подзаконским актима, а у чијем  фокусу би била политика пружања услуга и управљања људским ресурсима уз ефикасну координацију реформе јавне управе.

Јавна расправа о Предлогу стратегије одржаће се од 10. децембра до 30. децембра 2020. године. Министарство позива представнике надлежних државних opганa, органе аутономне покрајине, органе јединица локалне самоуправе, стручњаке у овој области, привредни и цивилни сектор, академску заједницу као и друге заинтересоване стране да своје примедбе и предлоге достављају електронски на мејл адресу: marija.petrovic@mduls.gov.rs и поштом на адресу: Mинистарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, Београд.

 

Поред коментара који буду упућени Министарству писменим путем, у овиру јавне расправе, одржаће се онлајн састанак 23. децембра 2020. године. Молимо све заинтересоване учеснике да се претходно пријаве за овај састанак до 21. децембра 2020. на мејл адресу: marija.petrovic@mduls.gov.rs како бисмо благовремено доставили приступне податке.

По окончању јавне расправе Министарство државне управе и локалне самоуправе ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о одржаној јавној расправи у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе, односно најкасније седам дана пре подношења Влади на разматрање и одлучивање, и исти објавити на интернет страници Министарства државне управе и локaлне самоуправе и Порталу е-управе.