ИЗРАДА СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА

04. 12. 2020.

Састанак кровне Радне групе

Процес израде нове Стратегије реформе јавне управе покренут је пре више од годину дана уз бројне консултације и подршку администрације, као и подршку Пројекта „Подршка реформи јавне управе у оквиру Секторског реформског уговора за сектор реформе јавне управе.“

Процес израде нове Стратегије реформе јавне управе покренут је пре више од годину дана уз бројне консултације и подршку администрације, као и подршку Пројекта „Подршка реформи јавне управе у оквиру Секторског реформског уговора за сектор реформе јавне управе.“ На изради Стратегије интензивно се радило иако је ова година била изборна и обележена ванредном ситуацијом изазваном пандемијом  вируса Ковид-19.

На састанку кровне Радна групе, одржаном 4. децембра 2020. године, одобрен је текст Стратегије реформе јавне управе са акционим плановима ради покретања процедуре спровођења јавне расправе и усвојена је координациона структура која подразумева да Савет за РЈУ остане политички ниво координације у нешто измењеном облику, а да административни део покрива рад Међуминистарске пројектне групе са уже стручним подгрупама.