ИЗРАДА СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА

14. 04. 2020.

Процес израде нове Стратегије реформе јавне управе у РС за период 2021-2030.

Препоруке које произилазе из евалуације представљају основу за  процес израде предлога нове Стратегије реформе јавне управе за период 2021-2030. и Акционог плана за период 2021-2025.

У складу са Законом о планском систему јавно је објављен почетак израде стратешког документа у области реформе јавне управе у складу са чланом 32. Закона о планском систему, на Порталу е-управа и на званичном сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе објавила је јавни позив за учешће у Радној групи за израду нове стратегије и 20. 9. 2019. објављена је листа од 6 удружења грађана која представља цивилни сектор у Посебној радној групи за израду стратегије. Додатно у Радној групи се налазе и представници Привредне коморе, као везе према пословној заједници.

Почетни састанак Посебне радне групе и званични почетак израде нове Стратегије РЈУ 2021-2030. године одржан је 23. октобра 2019. године, заједно са представницима медија, донатора, међународних организација, пословне заједнице, удружења грађана. Организовани су округли столови на тему препорука из Екстерне евалуације за Стратегију реформе јавне управе

У периоду од октобра 2019. године до марта 2020. године, одржано је укупно 5 састанака Посебне радне групе, на којима је развијена анализа ситуације са анализом проблема, циљеви, мере, индикатори и започета је израда акционих планова за тематске области нове стратегије који с подударају са ОЕЦД/СИГМА Принципима јавне управе, уз додатни циљ који се односи на реформу система локалне самоуправе. Израду нове стратегије пратиће израда петогодишњег акционог плана до 2025. године како би Србија имала јасну визију и приказ неопходних корака, ресурса и средстава неопходних до перспективе рока који је назначен у Стратегији проширења Европске уније на земље Западног Балкана